Nyheter fra årsmøtet 2022

Hovedbilde
 

Årsmøtet ble gjennomført mandag 7. mars med 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Valg til styret
Valgkomiteen fortalte om en krevende oppgave med å få kandidater til ledige verv. I styret hadde styreleder og to av medlemmene varslet at de ikke ville ta gjenvalg for en ny periode. Valgkomiteen hadde ingen innstilling til ny styreleder og det kom heller ingen forslag i årsmøtet.

Det nye styret i OFK består dermed av:

Nestleder og fungerende styreleder Anbjørg Skare (ikke på valg)
Sportslig leder Tore Rønhovde (ny i dette verv)
Styremedlem Kjetil Olsen (ikke på valg)
Styremedlem Linda Smedegård (ny i dette verv)
Varamedlem Marianne Hemstad Lekve (ikke på valg)

Jarle Øvsthus, Marie Opheim og Sjur J. Øygard ble takket av fra styret.

Valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne gode kandidater til styreledervervet. Eventuelle suppleringer til styret vil bli gjort på et ekstraordinært årsmøte.

Jarle Øvsthus, Marie Opheim og Sjur J. Øygard ble takket av fra styret.

 

Innkomne forslag
Årsmøtet hadde fem forslag til behandling:
1. Et forslag om å innføre honorar for styreleder (kr 10.000/år) og styremedlemmer (kr 5.000/år) ble vedtatt.
2. Et forslag om å fordele en sum tilsvarende avkastning på klubbens fondsplasseringer ble vedtatt. Kr 80.000 vil etter søknad bli fordelt til lag som skal på sommercup i 2022.
3. Et forslag om å sette av kr 150.000 til oppgraderinger i fellesområder i Idrettens Hus ble vedtatt.
4. Et forslag om å endre struktur på klubbens medlemskontingent og splitte den generelle kontingenten fra en variabel treningsavgift ble vedtatt.
5. Et forslag om å be styret i løpet av året vurdere en medlemskontingent med dugnadsbasert reduksjon ble vedtatt.

Øvrige saker
Årsberetning, regnskap, budsjett og organisasjonsplan ble vedtatt uten anmerkninger.

Medlemskontingent for 2022 blir i henhold til ny vedtatt struktur:
Selve kontingenten vil være kr 50 for alle medlemmer - både spillere, frivillige og andre. I tillegg vil aktive medlemmer får krav om treningsavgift avhengig av alder og nivå. Totalsummen for medlemmene blir den samme i 2022 som i foregående år.

Kategorier for treningsavgift 2022:
Barn 6-12 år: Kr 700
Stjernelag: Kr 700
Ungdom 13-17 år: Kr 1300
Voksen, 18 år: KR 1650
Familie (Samme husstand og under 18 år): Kr 1650

Signert protokoll fra årsmøtet er nå klar: Protokoll 2022
Alle dokumenter som ble behandlet av årsmøtet ligger i denne saken: Årsmøte 2022

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer