Nyheter fra årsmøte 2024

Hovedbilde
 

Årsmøte 2024 gikk av stabelen 9. April 2024. Her var det 14 stemmeberettiga og god stemning i lokalet. 

Jarle Øvsthus ble ble valgt inn som dirigent og Rolf Rene Litsheim var protokollfører. 

Styret gikk igjennom sin årsberetning og kunne vise til mye aktivitet og gode økonomisk resultater . 

Nyheter fra årsmøte:

Årsmøte besluttet klubben forprosjekter muligheter for bygging av  egen garasje til klubbens transportmidler og utstyr.

Regnskapet blei gjennomgått post for post. 

Klubbens styrende dokumenter blei vedtatt og ny sportsplan for perioden 2024-26 ble godkjent. I tillegg har klubben laget trenerhåndbøker som kan benyttes av klubben trenere. Disse finner du på nettsiden vår.

Treningsavgiften til OFK vil øke i 2025 med kr 200. Dette pga økt forsikringspris på medlemmer og at egenandel buss fjernes. Egenandelbuss er fjernet allerede 2024. Dette for å spare lagledere og DL for en del administrativt arbeid. Se sak i protokoll. 

Kjetil Olsen og Vegard Lauritsen har går ut av årets styret. Vi takker de for innsatsen de har lagt ned i styrearbeidet i klubben. Begge vil heldigvis være å se videre i på feltet. 

Inn i styret kommer Linda Jakobsen ( nestleder) og Erlen Bolstad ( Vara) 

Styret 2024 vil bestå av:

Leder Anbjørg Skare

Nestleder Linda Jakobsen

Sportslig Ledere Stein Tommy Eriksen Varberg

Fair Play ansvarlig: Kristin Espe Jensson

Kvalitetsklubbansvarlig: Linda Smedegård

Vara: Erlend Bolstad

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer