Sponsorer og samarbeidspartnere

 

Odda FK drives i all hovedsak av frivillig innsats og dugnad. Klubbdriften finansieres av offentlige tilskudd, sponsormidler, medlemskontingenter og inntekter fra arrangement og dugnad.

Som klubb er vi avhengig av sponsormidler og gode samarbeidsavtaler for å kunne ha et godt tilbud til barn, unge og voksne.

Her er en oversikt over våre aktive medspillere i 2021:

Boliden Odda AS har vært Odda FKs hovedsponsor gjennom flere år. Boliden er Oddasamfunnets fremste hjørnesteinsbedrift og arbeidsplass for mange av klubbens medlemmer.

Boliden sponser Odda fotballklubb fordi vi er en breddeklubb med hovedfokus på barn og unge, fordi klubben fremstår med positiv opptreden og gode holdninger til idretten, ved ry som godt drevet klubb kjennetegnet ved idealene i Fair Play.

Sparebanken Vest er en viktig aktør i lokalsamfunnet og støtter Odda Fotballklubb gjennom sponsormidler og prosjektmidler til tiltak rettet spesielt mot barn og unge. SPV er også klubbens hovedbankforbindelse.

 

Knapphus Kjøkkensenter er en fagbedrift med avdeling i Odda. Knapphus støtter Odda fotballklubb i en treårsavtale 2021-2023. 

 

 

Høyer Odda er en stor virksomhet og arbeidsplass for mange i Oddasamfunnet. Høyer støtter Odda Fotballklubb med en treårsavtale 2021-2023.

 

 

Sport1 Odda er vår lokale sportsbutikk og samarbeidspartner på trykking av klubbtøy. Sport1 har klubbens kolleksjon i butikk. 

 

 

 

Macron er klubbens utstyrsleverandør og tilbyr medlemspris på klubbtøy og treningstøy.

 

 

Ullensvang Kommune er en viktig samarbeidspartner for Odda Fotballklubb. Gjennom en samarbeidsavtale som revideres årlig tar kommunen og klubben felles ansvar for anlegget som er Odda Stadion.

 

 

Våre hovedsponsorer