Årshjul

 

Klubben drives på grunnlag av et årshjul som beskriver de viktigste oppgaver og hva som skjer i klubben. 

Daglig leder er ansvarlig for at årshjul blir oppdatert årlig.  

Årshjul Odda FK 2023

 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer