Styret

 

Styret i Odda FK setter rammer for hvordan klubben skal drives, fastsette mål og strategier, og er ansvarlige for å bygge og vedlikeholde et godt økonomisk fundament. 

Styrets faste medlemmer har definerte ansvarsområder som de følger opp. Les mer om styrets rollebeskrivelser.

Styret i Odda Fotballklubb 2022

Styreleder
Anbjørg Skare
kontakt: styreleder(a)oddafk.no / anbjorg.s.molven@haugnett.no / 41 40 34 00

Nestleder
Linda Øyre
Kontakt: anlegg(a)oddafk.no / 97 66 08 42

Styremedlemmer:

Kvalitetsklubbansvarlig
Linda Smedegård
kontakt: Linda.smedegard(a)boliden.com / 41 69 23 59

Sportslig Leder
Stein Tommy Eriksen Varberg

Sportslig(a)oddafk.no/ 90 63 53 57

Fair Play-ansvarlig:
Kristin Espe Jensson
Kontakt: kristin.98(a)hotmail.com / 41 34 40 57

Varamedlem
Erlend Bolstad

Erlend.n.bolstad(a)@ullensvang.kommune.no

 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer