Sammen om regional elitesatsing

 

HardangerAkademiet er et samarbeidsprosjekt mellom fotballklubber i regionen. Klubbene Odda FK, Trio IL, IL Harding og Rosendal IL har alle sett behovet for å gi ungdom utfordringer på høyere nivå.

Spillere som har «det lille ekstra» når det gjelder motivasjon, ferdigheter og talent har få tilbud i vårt distrikt i dag. Et samarbeid om spillerutvikling vil være et løft for regionen, klubbene og ikke minst den enkelte spiller.

Dette er et prosjekt for alle klubbene der vi har lyst til å teste ut hvordan det blir dersom vi gir de mest motiverte og de mest ferdighetsrike en større sannsynlighet for å utvikle seg i distriktet. Vi vil gi de som har det lille ekstra en utvidet mulighet, sier sportslig leder i Odda Fotballklubb, Sjur Øygard til Hardanger Folkeblad.

Sjur J Øygard, Foto: Eivind Dahle Sjåstad Hardanger FolkebladHardangerAkademiet lanseres i første omgang som et pilotprosjekt med gutter 15 år som målgruppe. Tilbudet består av fire treningssamlinger og en kampdag vinteren 2021/2022. Ambisjonen er å utvide tilbudet til å omfatte også jenter og gutter i flere alderstrinn.

Sportslig ramme

Trenere for HardangerAkademiet er Rolf René Litsheim og Tore Rønhovde. Begge har roller som trenere i Odda FK i dag, og har formell kompetanse som NFF Grasrottrener.

Klubbene har blitt enige om at HardangerAkademiet skal utvikle spillende spillere – positional play. Laget skal spille ballbesittende fotball. Laget skal presse aktivt - ikke bare høyt, men i ulike soner på 2. og 3. halvdel. 

HardangerAkademiets motto: RESPEKT - ANSVAR - MOT

  • RESPEKT for med- og motspillere. Respekt for trenere. Respekt for lagets idé/plan.
  • ANSVAR: Ansvar for å alltid gjøre mitt beste. Ansvar for å ta vare på medspillere. Ansvar for å møte forberedt. Ansvar for å bidra med positivitet.
  • MOT: Mot til å gå utenfor komfortsona (utfordre frykten for å feile). Mot til å stå opp for verdiene. Mot til å gi beskjed når noe er bra/ikke riktig.

 

Praktisk gjennomføring

Hver samling skal inneholde 3 økter. To fotballøkter og en teoretisk økt. De fysiske øktene skal være effektive, og inneholde øvelser som spillere kan ta meg seg og gjøre på egentrening. Vi ønsker også å spille kamper som HardangerAkademiet slik at laget kan teste seg mot elitelag.

Det er lagt opp til fire heldagssamlinger denne vinteren, én hos hver av klubbene i samarbeidet. Første samling blir i Odda 7. november.

Uttak

Hver klubb gjør sitt uttak basert på kriterier som er fastsatt av klubbene i samråd. Spillernes holdninger, basisferdigheter, spillforståelse og «x-faktor» legges til grunn for utvelgelsen, og hver klubb kan ta ut fire spillere hver.

Kontaktperson

Sportslig Leder i Odda FK, Sjur J Øygard, er kontaktperson for henvendelser knyttet til HardangerAkademiet: sportslig@oddafk.no

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer