Årsmøte 2024

Hovedbilde
 

INNKALLING ÅRSMØTE 

ODDA FOTBALLKLUBB 

Tirsdag 09.04.2024 

Kl 18:00-20:00 

Idrettens hus 

 

AGENDA 

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Valg av dirigent og protokollfører.
 3. Valg to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
 5. Årsberetning
 6. Regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 7. Innkomne saker og forslag
 8. Fastsette medlemskontingent 
 9. Budsjett
 10. Organisasjonsplan / klubbhåndbok 
 11. Valg

 

Forslag til pkt 7 Innkomne saker eller forslag må være klubben i hende senest 26. mars, sendes til styreleder@oddafk.no 

 

Saksliste og saksdokumenter blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

Innspill til valgkomiteen kan formidles direkte til valgkomiteens leder Marie Oppheim, tlf 986 42 701 

 

Vel møtt! 

 

Mvh 

Rolf Rene Litsheim 

Daglig Leder OFK 

 

Våre hovedsponsorer


Andre sponsorer