Påmeldingen er åpen!

Trykk her!

Endringer i styret i OFK

Styreleder og majoriteten av styret i OFK har valgt å fratre med umiddelbar virkning. Alle klubbens aktiviteter fortsetter som planlagt og det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte snarlig.

Våre verdier: Vi er en klubb som inkluderer alle og ønsker at flest mulig skal være med lengst mulig.

Odda Fotballklubb- En arena for trivsel, trygghet og utvikling Odda Fotballklubb skal være et samlingspunkt for barn og unge i klubbens nærområde.

 • 01
  Samhold Gir Vekst

  Vi tror at et godt samhold gir vekst i klubben vår.

 • 02
  Mulighet for alle

  All får mulighet til å spille fotball i vår klubb.

 • 03
  Flest Mulig Lengst Mulig

  Vi jobber for at flest mulig skal være med lengst mulig.


Våre hovedsponsorer


Nyhetssaker